25. септембра 2017, родитељи средње друге групе су гостовали у „Плавом чуперку”.

Показали су деци шта све спада у опрему за роњење, како се користи и који је њен значај. Такође, упознали смо се са знаковима којима се рониоци служе приликом истраживања морских дубина.  Кроз кратки филм, у детаљнијем опису, приказани су морски свет и његове лепоте.